وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان فناوری اطلاعات ایران وزارت كشور پیشخوان مجوزهای کشور|

دریافت پشتیبانی در حوزه اخذ مجوز 021-39902064 021-33967600

تماس با ما (برای دریافت پشتیبانی فقط در حوزه ی اخذ مجوز با این شماره ها تماس بگیرید)

17799

تعداد درخواست‌های مجوز در پیشخوان مجوزهای کشور

6730

تعداد درخواست مجوز صادرشده در پیشخوان مجوزهای کشور

275478

تعداد استعلامات مبادله شده در پیشخوان مجوزهای کشور

دریافت آخرین نسخه کتاب الکترونیکی مجوزهای کشور
دریافت کتاب الکترونیکی مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار